ट्रॅक्टर खरेदी वर मिळेल १.२५ लाख पर्यंत सबसिडी

  • October 31, 2022
ट्रॅक्टर च्या बहू उद्देशीय वापरामुळे ट्रॅक्टर ची पसंती वाढत चालली आहे. तसेच १५ - ३० एचपी च्या कॉम्पॅक्ट ट्रॅक्टर च्या रेंज मुळे छोटे शेतकरी देखील ट्रॅक्टर वापराकडे वळू लागले आहेत, ज्याने स्वतःच्या शेती सोबतच भाडे तत्वावर देऊन एक अधिक कमाईचे साधन ट्रॅक्टर बनले आहे. 

ट्रॅक्टर खरेदी वर महाराष्ट्र शासनाने सबसिडी ची घोषणा केली आहे. ह्या साठी अर्ज कसा करायचा, कोणता कम्पोनंट निवडायचा तसेच किती सबसिडी ची रक्कम प्राप्त होऊ शकते ते पाहूया. 

१. कम्पोनंट ची निवड 
ट्रॅक्टर सबसिडी साठी ३ प्रकारचे कम्पोनंट असतात
 अ) ट्रॅक्टर २ व्हील ड्राइव्ह : ८ - ३० पीटीओ एचपी
                                   ३१ - ४० पीटीओ एचपी
                                   ४१ - ७० पीटीओ एचपी

 ब) ट्रॅक्टर ४ व्हील डड्राइव्ह : ८ - ३० पीटीओ एचपी
                                    ३१ - ४० पीटीओ एचपी
                                    ४१ - ७० पीटीओ एचपी

कम्पोनंट ची योग्य निवड करण्यासाठी तुम्हाला २ व्हील ड्राइव्ह की ४ व्हील ड्राइव्ह ट्रॅक्टर घ्यायचा आहे आणि किती एचपी चा घ्यायचा आहे त्याचा निर्णय तुम्हाला घ्यावा लागेल. 

२. सबसिडी रक्कम

वरील तक्त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना जीएसटी वगळून जी ट्रॅक्टर ची रक्कम असेल त्याच्या ५०% किंवा ४०% सबसिडी प्राप्त होईल. मात्र कम्पोनंट प्रमाणे तसेच शेतकऱ्याची जमीन, महिला शेतकरी की पुरुष, आणि शेतकरी एस.सी. एस.टी आहे की इतर यावरून जास्तीत जास्त किती सबसिडी मिळू शकते याची मर्यादा ठरलेली आहे.

ट्रॅक्टर तसेच इतर कृषी उपकरणे कमीत कमी किमतीत खरेदी करण्यासाठी व्हिजी ॲप डाउनलोड करा.