पॉवर विडर महाडीबीटी सबसिडी बद्दल महत्वाची माहिती

  • September 23, 2022
पॉवर विडर सबसिडी साठी अर्ज भरत आहात ? मग ही माहिती तुमच्या निश्चितच उपयोगी येईल. 

१. कम्पोनंट ची निवड
२. सबसिडी रक्कम

१. कम्पोनंट ची निवड
पॉवर विडर सबसिडी साठी ३ प्रकारचे कम्पोनंट असतात 
अ) पॉवर विडर (२ बीएचपी पेक्षा कमी इंजिन ऑपरेटेड) 
ब) पॉवर विडर (२ बीएचपी पेक्षा जास्त इंजिन ऑपरेटेड)
क) पॉवर विडर (५ एचपी पेक्षा जास्त इंजिन ऑपरेटेड)

योग्य निवड करण्यासाठी आपल्याला २ एच पी पेक्षा कमी एच पी चा पॉवर विडर घ्यायचा आहे, २ ते ५ एच पी मध्ये घ्यायचा आहे की ५ एच पी पेक्षा जास्त ते पहिले पाहिजे. २ एच पी पेक्षा कमी चा पॉवर विडर घ्यावयाचा असेल तर (अ) कम्पोनंट ची निवड करावी, २ ते ५ एच पी मध्ये घ्यावयाचा असेल तर (ब) कम्पोनंट ची निवड करावी आणि ५ एच पी पेक्षा जास्त चा घ्यावयाचा असेल तर (क) कम्पोनंट ची निवड करावी. 

महाडीबीटी पोर्टल वर खालील प्रमाणे कंपोनंट ची माहिती भरावी :


टीप: २ एचपी पेक्षा कमी एचपी च्या पॉवर विडर कम्पोनंट निवडीसाठी “एचपी श्रेणी निवडा” मध्ये “२० बीएचपी पेक्षा कमी” निवडावे, आणि २ एचपी पेक्षा जास्त एचपी च्या पॉवर विडर कम्पोनंट निवडीसाठी “एचपी श्रेणी निवडा” मध्ये “२० पेक्षा जास्त ते ३५ बीएचपी” निवडावे. 

२. सबसिडी रक्कम


वरील तक्त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना जीएसटी वगळून जी पॉवर विडर ची रक्कम असेल त्याच्या ५०% किंवा ४०% सबसिडी प्राप्त होईल. मात्र कम्पोनंट प्रमाणे तसेच शेतकऱ्याची जमीन, महिला शेतकरी की पुरुष, आणि शेतकरी एस.सी. एस.टी आहे की इतर यावरून जास्तीत जास्त किती सबसिडी मिळू शकते याची मर्यादा ठरलेली आहे.

सर्व प्रकारचे पॉवर विडर तसेच इतर कृषी उपकरणे कमीत कमी किमतीत खरेदी करण्यासाठी व्हिजी ॲप डाउनलोड करा.